Rivera

温暖烤肉区

为您服务:

- 暖房(房内有大桌子,沙发,长凳,电)
- 烧烤箱

租小烧烤房(12位以下):周六 - 6000卢布/天,周日到周五 - 3000卢布/天;
租大烧烤房(25位以下):周六 - 12000卢布/天,周日到周五 - 6000卢布/天

夏季可以租篷房: 周六/周日 - 5000卢布/天,工作日 - 3000卢布/天;

一个车位 - 300卢布/天

附加服务:

木炭 - 200-250卢布/包
木柴 - 300卢布/包
火油 - 150卢布/瓶
烤网 - 450卢布
串肉杆 - 200卢布/6个

可以提前订生肉

联系电话: +7 (4212) 91-09-09, 91-77-77
获得签证邀请函

Events calendar

October 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3